Odszkodowania na mieniu

Odszkodowania na osobie

Zadośćuczynienia

 

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Szabelska świadczy pomoc prawna w zakresie uzyskiwania odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych, w tym przede wszystkim od towarzystw ubezpieczeniowych i placówek służby zdrowia. Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę w zakresie uzyskania stosownego odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Natomiast po analizie sprawy proponuje zarówno roszczenia z jakimi można wystąpić do podmiotu odpowiedzialnego jak i ich wysokość. Kancelaria zapewnia możliwość dochodzenia odszkodowań na etapie polubownym oraz sądowym.


Najczęstszymi zdarzeniami, które wywołują odpowiedzialność cywilną innego podmiotu są:

- wypadki komunikacyjne (OC, AC);

- wypadki w pracy;

- zdarzenia rodzące odpowiedzialność po stronie zarządcy nieruchomości (np. złamanie nogi na oblodzonym chodniku);

- spadniecie na człowieka fragmentu budynku/śniegu powodujące uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;

- błędy w sztuce medycznej.