- roszczenia o zapłatę (dochodzone również w tzw. e-sądzie w ramach elektronicznego postępowania upominawczego – pozwala to na szybsze uzyskanie zapłaty przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów postępowania)

- naruszenia dóbr osobistych

- prawo rzeczowe (nieruchomości)

Świadczona pomoc prawna obejmuje sporządzanie wszelkich pism procesowych w zakresie prawa cywilnego na każdym etapie postępowania oraz zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.