- Rozwody – z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie, z eksmisją.

- Alimenty

- roszczenie o zasądzenie kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci (tj. alimentów);

- roszczenia o podwyższenie kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci (tj. alimentów);

- roszczenia o obniżenie kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci (tj. alimentów);

- roszczenia o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;

- zasądzenie alimentów na rzecz: małoletniego dziecka, pełnoletniego dziecka, dziadków, rodziców, rodzeństwa, rodziców, małżonka rozwiedzionego.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa do ukończenia nauki – a nie do ukończenia przez dziecko 18 lat. Wyjątkiem od tej reguły są alimenty wobec dziecka niepełnosprawnego które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W przypadku kiedy dziecko nie jest pełnoletnie zasadzone alimenty wypłacane są bezpośrednio rodzicowi, po osiągnięciu 18 roku życia powinny być one przekazywane dziecku. Jeśli dziecko posiada rodzeństwo zasądzone alimenty powinny być równe, chyba, że sąd orzeknie inaczej (np. niezbędna jest opieka medyczna nad jednym dzieckiem).

Separacje

Unieważnienie małżeństwa

Podział majątku

Kontakty z małoletnim dzieckiem  - rodzica, dziadków i innych spokrewnionych osób