Windykacja należności – windykacja, prawo upadłościowe, upadłość konsumencka

Windykacja- windykacja przedsądowa, sądowa, na etapie postępowania egzekucyjnego

Prawo upadłościowe-
- przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości
- przygotowaniem zgłoszenia wierzytelności
- przygotowanie wniosku o wyłączenie z masy
- przygotowanie i reprezentacja w postepowaniu wywołanym powództwem o wyłączenie z masy
- przygotowanie projektu planu naprawczego